Ohniště

Ohniště

Jednoduchá prolézačka tvaru krychle; materiál: dřevěná kulatina                                                                                   

velikost 1,2 x 1,2 x 1 m

Cena: 4.200,- Kč

Barva: světle hnědá