Kanalizační mříže

Kanalizační mříže jsou vyrobeny z recyklované pryže s ocelovou výztuží, zaručující vysokou nosnost. Mříž 500 x 500 může být umístěna do stávající litinové vpusti nebo naopak do pryžového rámu lze vsadit litinovou mříž                                                             

Typ: Rozměr vpustí: Cena bez DPH:
mříž 500 x 500 x 100 1.380,-
rám 500 x 500 x 150 1.920,-
mříž 530 x 410 x 100 1.380,-
mříž 400 x 400 x 110 1.140,-
mříž 600 x 500 x 120 1.584,-
mříž 600 x 400 x 120 1.512,-
mříž 500 x 300 x 105 1.188,-
rám 500 x 300 x 150 1.560,-
mříž 610 x 610 x 120 2.340,-
mříž 600 x 600 x 120 2.280,-
poklop 640 x 105 kruhový 2.388,-
poklop 420 x 85 kruhový 900,-
mříž 560 x 560 x 120 2.220,-

Výrobek splňuje podmínky dle ČSN EN 124 a je zatříděn do C 250.

Hmotnost:

rám - 37 kg
mříž - 25 kg